Japanese Chinese
 
 
 
  关于CIT
  公司简介
  公司导向
  基本方针和目标
  公司结构
  公司发展历程
  分公司介绍
  服务原则
  资格认证
  荣誉
 首页 > 关于CIT > 公司发展历程
     
  公司发展历程  
   
 
  1997年11月 CIT日本公司成立
  2001年5月 CIT北京公司成立設立
  2003年1月 CIT北京与东方陆创公司合并
  2003年8月 CIT北京分公司上海事务所成立
  2004年2月 CIT北京分公司取得ISO9001:2000认定
  2005年3月 CIT上海分公司成立
  2007年3月 CIT北京获得软件工程CMMI 3级认定

  
 
  
 

 
 
     
 
© 2001 世纪思特技术开发有限公司